صفحه اصلی > درباره ما >تست محصول

تست محصول

استانداردهای تست راکت پادل:

تمام محصولات SPARK SHOT کاملاً مطابق با استانداردهای آزمایش ما آزمایش خواهند شد. یا آزمایش به عنوان نیاز مشتری.


استانداردهای تست راکت پادل در زیر آمده است:

1، تست فر

2، تست سقوط عمودی

3، ضربه صورت (ضربه)
4، تست خستگی

5، تست انحراف صورت